Que test độ PH OvumB

5.00
5.00 trên 5 dựa trên 12 đánh giá
12 Đánh giá
4098 Đã bán

27.000

Que thử kiềm Âm đạo OvumB giúp phụ nữ xác định tính kiềm hoặc axit trong Âm đạo, xác định độ viêm nhiễm.

Số lượng: