ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản chung

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEBTrang evelinecare.com.vn được sở hữu và vận hành bởi Công ty Công Nghệ Y Tế TMSC Việt Nam (“Công ty này“). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây (“Điều khoản và Điều kiện này“). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web.Các trang web của Công ty này và các công ty con trực thuộc có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ khi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Eveline Care đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi này.Khách hàng đồng ý rõ ràng rằng các Điều khoản này và Chính sách nói trên cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách hàng và Công ty và rằng Khách hàng phải tuân theo các quy tắc, hướng dẫn, chính sách, điều khoản và điều kiện áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Công ty này và nền tảng đó sẽ được coi là được tích hợp vào các Điều khoản này và sẽ được coi là một phần của nền tảng đó. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng không cần có chữ ký hoặc hành động rõ ràng nào để khiến các Điều khoản và Chính sách này ràng buộc đối với Khách hàng và rằng hành động truy cập bất kỳ phần nào của Nền tảng của Khách hàng cấu thành sự chấp nhận đầy đủ và cuối cùng của Khách hàng đối với các Điều khoản này và các Chính sách nói trên.Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra định kỳ các điều khoản và cập nhật các thông tin mới nhất để đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng trang web này khi thay đổi như vậy, Khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ và tất cả các sửa đổi/sửa đổi được thực hiện đối với Điều khoản. Trong chừng mực Khách hàng tuân thủ các Điều khoản này, Khách hàng sẽ được cấp đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, có giới hạn để truy cập và sử dụng Website và Dịch vụ. Nếu Khách hàng không tuân thủ các thay đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản đã thay đổi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, video, mã và phần mềm, đều thuộc sở hữu của Eveline Care được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật về quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Eveline care.Vấn đề bản quyền thông tin của Eveline care được quy định chi tiết trong Bản quyền thông tin.

Sử dụng trang web

Bạn có thể sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, công khai, thực hiện, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên trang web này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Eveline Care.Bạn không được sử dụng trang web này để đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc vi phạm pháp luật.Eveline Care có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thông tin cá nhân

Eveline Care thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc mua hàng trên trang web này. Eveline Care sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu. Eveline Care cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ.Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông tin cập nhật từ Eveline care bằng cách hủy đăng ký nhận liên lạc từ công ty. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của Khách hàng đã được mô tả trong Chính sách bảo mật.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Eveline Care không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách của các trang web khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Eveline Care không đại diện hoặc bảo đảm rằng trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, hoặc rằng bất kỳ thông tin nào trên trang web này là chính xác hoặc đầy đủ. Eveline Care không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại do mất quyền truy cập vào thông tin.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Eveline Care được quy định chi tiết trong Miễn trừ trách nhiệm.

Luật áp dụng

Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam. Cập nhật lần cuối: 30/10/2023